kongreye davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Milli Pediatri Derneği, 2005 yılından bu yana uluslararası çocuk dernekleri ile yaptığı ikili anlaşmalar doğrultusunda ortak bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Bu kapsamda 3-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Concorde El Salam Front Hotel - Sharm el Sheikh, Mısır’da Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Mısır Pediatri Derneği ortak toplantısı gerçekleştirecektir.

Bilgi ve deneyimlerini bizlere aktarmayı kabul ederek toplantıya katılacak olan tüm hocalarımız ve değerli katılımcılarımıza şimdiden teşekkür eder, yararlı bir toplantı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri