kurullar

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
Doç. Dr. Nazmi Mutlu KARAKAŞ
Prof. Dr. İlyas OKUR

Türkiye Milli Pediatri Derneği Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR

Genel Sekreter
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Elif ÖZMERT

Sayman
Prof. Dr. İlyas OKUR

Üyeler
Prof. Dr. Mustafa ARGA
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN
Prof. Dr. Fulya GÜLERMAN
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM
Prof. Dr. Hasan TEZER
Prof. Dr. Betül ULUKOL
*İsimler soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.